Blog

Placówki medyczne zostały postawione przed faktem dokonanym w obliczu pandemii i zostały zmuszone do wypracowania nowych standardów funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym. Pacjenci musieli się dostosować do nowych wymagań związanych z wprowadzeniem nowych standardów.

Czy lekarz stał się zagrożeniem dla pacjenta, czy pacjent dla lekarza? Sytuacja epidemiologiczna zmusiła do przedefiniowania relacji lekarz – pacjent. Bezpieczeństwo zabiegów medycznych nabrało nowego znaczenia i spowodowało wypracowanie nowych wytycznych w tym zakresie. Lekarz bierze na siebie jeszcze większą odpowiedzialność, natomiast pacjent musi być świadomy, że jest odpowiedzialny już nie tylko za siebie podając informacje w wywiadzie lekarskim.