Blog

Rok 2020 przyniósł zmiany, których nikt się nie spodziewał. Epidemia koronowirusa zatrzymała cały świat i tym samym większość branż, praktycznie z dnia na dzień. Każda branża musiała dostosować się do nowych warunków, dokonać zmian organizacyjnych, wdrożyć nowe rozwiązania, zarówno w ramach swojej działalności operacyjnej, ale również w zakresie podejścia do nowych, innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych. Zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Edukacja w czasie społecznej izolacji zmusiła również wszystkich do wejścia w świat internetu, webinarów, spotkań on line.